Οκτώβριος 2020

Γενική εικόνα Η εξέταση απόκρυψης αίματος κοπράνων (FOBT) είναι μια εργαστηριακή εξέταση που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο δειγμάτων κοπράνων για κρυφό (αποκρυφιστικό) αίμα. Το απόκρυφο αίμα στα κόπρανα μπορεί να υποδηλώνει καρκίνο του παχέος εντέρου ή πολύποδες στο κόλον ή το ορθό

Τι είναι η εξέταση αίματος κρεατινίνης; Μια εξέταση αίματος κρεατινίνης μετρά το επίπεδο της κρεατινίνης στο αίμα. Η κρεατινίνη είναι ένα απόβλητο προϊόν που σχηματίζεται όταν η κρεατίνη, η οποία βρίσκεται στον μυ σας, διαλύεται. Τα επίπεδα κρεατινίνης στο αίμα μπορούν να παρέχουν